Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”

Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”

1 rokr temu 0

W dniu 30 marca 2017 r. w Bydgoszczy odbędzie się Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” realizowana w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3, działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Głównym celem konferencji, organizowanej przez WFOŚiGW w Toruniu we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy jest zaprezentowanie aktualnej oferty finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu OZE i efektywności energetycznej ze środków: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), NFOŚiGW, WFOŚiGW w Toruniu oraz Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zostaną  również przedstawione główne założenia Projektu Doradztwa Energetycznego pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, który jest realizowany jako poddziałanie 1.3.3, działania 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, w I Osi  Priorytetowej „Zmniejszenie efektywności gospodarki”  POIiŚ (w latach 2014-2020).

Prelegentami będą specjaliści z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Toruniu jak również Koordynator Zespołu Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bydgoszczy, którzy przedstawią warunki uzyskania dofinansowania w ramach aktualnych programów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do bezpłatnego uczestnictwa w konferencji. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres [email protected]

Agenda:Agenda Konferencji Regionalnej – Bydgoszcz 30.03.2017

źródło:http://www.wfosigw.torun.pl

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć znacznikówHTML tagów i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*