Elektromobilność
elektromobilność

Czym jest elektromobilność?

Elektromobilność to całokształt zagadnień związanych z produkcją i eksploatacją pojazdów z napędem elektrycznym (ang. Electric Vehicles, w skrócie EV). Pojęcie to odnosi się do technicznych i użytkowych aspektów dotyczących pojazdów elektrycznych, infrastruktury ładowania, obszarów energii i poszanowania środowiska. Jednak obejmuje również kwestie społeczne, gospodarcze oraz prawne, związane z produkcją, nabywaniem i użytkowaniem EV. W ostatnich latach elektromobilność jest najważniejszym trendem w światowej motoryzacji.

Przyszłość należy do elektromobilności

Unia Europejska zdecydowała się na ambitny plan, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 roku. W związku z tym nie ma odwrotu od zastąpienia samochodów z napędem spalinowym autami o napędzie elektrycznym. Dodatkowo trzeba pamiętać też o normach emisji spalin Euro 7, które mają wejść w życie w 2025 roku. Normy te najprawdopodobniej wykluczą z obrotu samochody posiadające wyłącznie silnik spalinowy. Co więcej, zgodnie z deklaracją podpisaną podczas szczytu klimatycznego COP26, m.in. w Polsce w 2035 roku będzie zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi.

Elektromobilność w samorządach terytorialnych

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada konkretne obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego (więcej o transformacji energetycznej gmin w osobnym wpisie). Według nich gminy i powiaty powyżej 50 tys. mieszkańców powinny posiadać we flocie użytkowanych pojazdów 10% samochodów elektrycznych. Podobne wymogi dotyczą świadczenia usługi komunikacji miejskiej oraz innych zadań własnych gminy. Ustawa zakłada też, że zamówienia publiczne zlecane przez samorządy będą musiały być realizowane przy co najmniej 10% udziale pojazdów elektrycznych lub samochodów na gaz.

Aby samorządy mogły płynnie przejść na transport niskoemisyjny, niezbędne są inwestycje w stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Tylko sieć stacji ładowania pozwoli bowiem na bezproblemowe przemieszczanie pojazdów. Szacuje się, że udział aut z napędem alternatywnym na polskich drogach wzrośnie do 300 tysięcy w roku 2025 oraz do miliona w roku 2030. Szacunki opierają się na krajowych i unijnych programach wsparcia infrastruktury ładowania samochodów EV. Biorą one także pod uwagę realizację projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zaobserwuj nas
Skontaktuj się
z nami

Kontakt

ul. Zdrojowa 15
Wieniec Zalesie
87-880 Brześć Kujawski +48 603 030 233 [email protected]