Pompy ciepła
pompy ciepła

Co to są pompy ciepła?

Pompy ciepła to urządzenia, które wykorzystują nieograniczoną energię z naturalnych źródeł ciepła, tj. z gruntu, wody lub z powietrza, do ogrzania lub chłodzenia domu bądź produkcji ciepłej wody użytkowej. Pompa napędzana jest energią elektryczną, zatem jeśli dodatkowo zainstalujemy fotowoltaikę, za koszt pracy pompy nic nie zapłacimy. Surowiec i energię mamy za darmo. Instalacje hybrydowe to optymalny system w naszych warunkach geograficznych. Energooszczędność, ekologia, bezobsługowość i cicha praca pompy to główne zalety tych nowoczesnych instalacji.

Rodzaje pomp ciepła:

Gruntowa

Wyróżniamy dwa rodzaje instalacji ze względu na pobór ciepła z ziemi. Pierwszy rodzaj instalacji to instalacje głębinowe, które pobierają ciepło poprzez sondy pionowe. Drugi rodzaj to natomiast instalacje powierzchniowe, które pobierają ciepło dzięki poziomym kolektorom. W obu przypadkach instalacje tworzą rury wypełnione glikolem, utrzymującym pod ziemią stałą temperaturę od -2⁰C do +5⁰C. Mieszankę wody z glikolem określa się potocznie jako solankę. Stąd więc popularna nazwa pompy gruntowej – pompa ciepła typu solanka/woda. Instalacje głębinowe zajmują mniej powierzchni poziomej. W przypadku obiektów przemysłowych wymagają jednak zrobienia odwiertów na głębokość od 80m do 150m lub głębszych. Kolektory poziome to z kolei kilkaset metrów rury o średnicy 1 cala, ułożonej płasko lub spiralnie na głębokości ok. 1,5m-2m pod powierzchnią ziemi, czyli poniżej granicy zamarzania ziemi. Należy także pamiętać, że powierzchnia kolektora powinna zajmować kilkukrotnie większą przestrzeń niż powierzchnia domu.

Powietrzna

To najwygodniejsza pompa ciepła z instalacyjnego punktu widzenia. Nie wymaga ona większych ingerencji na poziomie fundamentów budowlanych. Jest też najłatwiejsza i najtańsza w montażu. Tego rodzaju pompa działa przy użyciu wymiennika lamelowego, który wykorzystuje ciepłe powietrze zewnętrzne. Wewnątrz obiektu znajdują się zasobniki z wodą. Ciepło z powietrza jest wdmuchiwane do pomieszczenia przez nawiewy lub przekazywane do instalacji wodnej, którą mogą być np. kaloryfery, klimakonwektory lub ogrzewanie podłogowe. Niestety większość pomp tego typu działa bez wspomagania jedynie do około -15/- 20⁰C. Poniżej tej temperatury pompa musi współdziałać z dodatkową grzałką elektryczną, a nawet z zewnętrznym kotłem grzewczym. Inaczej spadłaby jej wydajność. Kiedy temperatura obniżyłaby się jeszcze bardziej, urządzenia wspomagające całkowicie zastąpiłyby jej pracę. Pompa ciepła wówczas automatycznie by się wyłączyła.

Wodna

Pompa typu woda-woda to taki typ urządzenia, którego dolne źródło stanowi woda gruntowa. Najczęściej ciepło z wody uzyskuje się przy pomocy systemu studni (dwóch lub więcej, w zależności od zapotrzebowania na ciepło). Jedna ze studni jest zbiornikiem ciepłej wody czerpalnej. Pozostałe studnie mają natomiast charakter „zrzutowy”, czyli magazynują wodę schłodzoną. Odstępy pomiędzy studniami muszą wynosić kilkanaście metrów, by wody się nie mieszały. Woda gruntowa ze względów geologicznych jest dosyć wymagającym źródłem dla pompy. Z czego to wynika? Nie każdy grunt posiada bowiem wody gruntowe na wymaganej głębokości. Odpowiednia głębokość to od ok. 6m do 30m.

Zaobserwuj nas
Skontaktuj się
z nami

Kontakt

ul. Zdrojowa 15
Wieniec Zalesie
87-880 Brześć Kujawski +48 603 030 233 [email protected]