Źródła finansowania transformacji energetycznej
źródła finansowania transformacji

Finansowanie transformacji energetycznej

Źródła finansowania transformacji energetycznej zgodnie z perspektywą finansową Polski na lata 2021-2027 przewidują dziesiątki miliardów PLN. Pieniądze będą pochodzić między innymi z:

  • Krajowego Planu Odbudowy,
  • Funduszu Modernizacyjnego,
  • Funduszu Transformacji Energetyki,
  • Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko,
  • Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.

Niezmiennie wspierane będą inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, które przyczynią się do walki z emisją CO2. Cieszy fakt, że doceniono przy tym ideę społeczności energetycznych wraz z klastrami energii. Społeczności na czele z klastrami są bowiem w stanie realnie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne, dywersyfikując produkcję energii przy użyciu lokalnych zasobów.

Źródła finansowania transformacji energetycznej w klastrach energii

W ramach Krajowego Planu Odbudowy dla każdego z klastrów przewidziano średnio 1,5 miliona złotych na wsparcie przedinwestycyjne. Jako wsparcie przedinwestycyjne rozumiemy: opracowanie analiz, ekspertyz, dokumentacji technicznej, projektów budowlanych czy programów funkcjonalno-użytkowych. Ponadto dla 10 najbardziej rokujących klastrów zaplanowano wsparcie inwestycyjne w wysokości około 25 milionów złotych. Podobnie w przypadku Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, w których ujęto preferencje dla inwestycji realizowanych w ramach klastrów energii.

Będziemy mogli również liczyć na dużą pulę środków liczoną w miliardach złotych na projekty badawczo-rozwojowe i innowacje w sektorze energetycznym. Klastry energii zrzeszające jednostki naukowe będą o nie aktywnie aplikować, by rozwijać lokalne rynki energii, a tym samym wpływać na rozwój gospodarczy regionu.

Zaobserwuj nas
Skontaktuj się
z nami

Kontakt

ul. Zdrojowa 15
Wieniec Zalesie
87-880 Brześć Kujawski +48 603 030 233 [email protected]