Działania

tworzenie i zarządzanie strukturą klastra;
organizacja sieci współpracy;
opracowanie strategii;
pozyskanie wsparcia finansowego;
realizacja projektów;
szkolenia i konferencje;
dbanie o wizerunek i prowadzenie biura klastra;
organizacja wyjazdów targowych oraz misji gospodarczych;