Energia Ziemi Rypińskiej – nowy klaster energii
klaster energii

 

Gmina Rypin i stowarzyszenie Prosument Klaster OZE powołały 18 stycznia 2022 r. Klaster Energii „Energia Ziemi Rypińskiej”.

Klaster energii to stosunkowo nowy termin. Zgodnie z prawem unijnym dotyczy on podmiotów działających wspólnie w celu wytwarzania, dystrybucji, sprzedaży, zużywania, magazynowania i agregacji energii – mówi Cezary Wujciński, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Prosument Klaster OZE.

Główną korzyścią powstania klastra energii jest ekologiczna i tania produkcja energii z OZE, ograniczenie kosztów jej dystrybucji i lepsze zarządzanie energią. Ważne jest też uniezależnienie się od monopolu dostawców energii i wzrost lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. To także mniejsze rachunki za energię elektryczną dla mieszkańców i troska o środowisko naturalne. Klaster pozwoli również na promocję rozwoju rozproszonych oraz odnawialnych źródeł energii, a poprzez redukcję kosztów zaopatrzenia w energię, zwiększy się atrakcyjność terenów inwestycyjnych.

Gmina Rypin poprzez realizację różnego rodzaju działań i programów dąży do tego, aby stać się gminą ekologiczną. Na naszym terenie znajduje się kilka elektrowni wiatrowych, biogazownia czy mikroinstalacje fotowoltaiczne. Jeśli dołączy do nich farma fotowoltaiczna, to będzie coś wspaniałego. Poprzez takie działanie chcemy zmniejszyć koszty energii. Zyskają na tym wszyscy mieszkańcy gminy. Chcemy więc pozyskiwać środki zewnętrzne na OZE dla gminy, jej mieszkańców, rolników i przedsiębiorców – powiedział Wójt Gminy Rypin, Janusz Tyburski.

Korzyści, jakie może uzyskać gmina z udziału w klastrze, to:

  • rozwój gospodarczy dzięki wsparciu dużych inwestorów,
  • dedykowane finansowanie dla klastrów w nowej perspektywie finansowej,
  • proekologiczność i samodzielność energetyczna.

Co ważne, obszarem działania klastra może być objęta nie tylko gmina, lecz cały powiat. Zachęcamy samorządy, przedsiębiorców i rolników z powiatu rypińskiego, aby przyłączyli się do nas. Dofinansowanie instalacji OZE w najbliższych latach będzie uzależnione od ich funkcjonowania w ramach społeczności energetycznych takich jak klastry lub będzie dodatkowo premiowane wyższą dotacją – dodaje Cezary Wujciński.

Zaobserwuj nas
Skontaktuj się
z nami

Kontakt

ul. Zdrojowa 15
Wieniec Zalesie
87-880 Brześć Kujawski +48 603 030 233 [email protected]