Fotowoltaika a podatki dla gmin
fotowoltaika a podatki dla gmin

Fotowoltaikę i administrację samorządową szczebla lokalnego łączą projekty parasolowe. Tego rodzaju projekty mogą być korzystne zarówno z punktu widzenia mieszkańca, jak również z punktu widzenia wykorzystania przestrzeni na budynkach użyteczności publicznej. Fotowoltaika a podatki dla gmin to powiązane ze sobą zagadnienia.

Niedawno informowaliśmy, że samorządy, które z pełnym zrozumieniem podchodzą do trudności związanych z transformacją energetyczną, przygotowują własne projekty farmowe. Podejmują takie działania, ponieważ w zderzeniu z rosnącymi cenami energii, chcą stać się samowystarczalne energetycznie. Jednak rozwiązanie to, chociaż posiada wiele zalet, nie jest jedynym, jakie daje rynek. Należy pamiętać, że nawet przy bardziej konserwatywnym podejściu do fotowoltaiki, gminy mogą uzyskiwać dodatkowe wpływy z podatków od nieruchomości. Kwoty te mogą wynieść setki tysięcy, a przy wielkoskalowych projektach fotowoltaicznych – nawet miliony złotych.

W przypadku farm fotowoltaicznych podatek od nieruchomości nalicza się podwójnie – od gruntów wykorzystywanych do działalności gospodarczej i od budowli. Zgodnie z prawnymi wymogami, elektrownia słoneczna może powstać jedynie na terenie o IV lub niższej klasie ziemi oraz na nieużytkach rolnych. Dlatego perspektywa zarabiania na terenie, który pod względem rolniczym przedstawia marginalną wartość, tym bardziej wydaje się niezwykle atrakcyjna.

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawym artykułem na ten temat, który można znaleźć na Portalu Samorządowym.

Link do artykułu w Portalu Samorządowym

Zaobserwuj nas
Skontaktuj się
z nami

Kontakt

ul. Zdrojowa 15
Wieniec Zalesie
87-880 Brześć Kujawski +48 603 030 233 [email protected]