Udział Klastra w konsultacjach społecznych
konsultacje społeczne

Programy dofinansowań w konsultacjach społecznych

Trudno znaleźć dziedzinę, w której pandemia COVID-19 nie odcisnęłaby piętna. Dotyczy to również programowania unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Prace nad stworzeniem dokumentów strategicznych, które rozpoczęły się na początku 2019 roku, w okresie pandemii mocno wyhamowały. Nabrały jednak rozpędu pod koniec 2021 roku. Przesłany do Brukseli Krajowy Plan Odbudowy wciąż czeka na zatwierdzenie. Tymczasem trwają konsultacje społeczne pozostałych programów, w tym Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (zwane w poprzednich perspektywach Regionalnym Programem Operacyjnym). Ponadto województwo kujawsko-pomorskie przygotowało tzw. Program Rozwoju Gospodarczego, w którym wskazane zostały przedsięwzięcia na rzecz rozwoju gospodarczego regionu (PRG). Oba dokumenty przekazano do konsultacji społecznych, w których aktywnie uczestniczymy.

Wraz z Pracodawcami Pomorza i Kujaw wypracowaliśmy szereg uwag do PRG. Uwagi te mogą wpłynąć na zdynamizowanie rozwoju gospodarczego, wsparcie przedsiębiorczości i współpracy samorządów lokalnych z przedsiębiorcami. Wskazaliśmy m.in., że Lokalne Organizacje Gospodarcze, które mają świadczyć usługi informacyjno-doradcze (w tym z zakresu poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii) oraz tworzyć spółdzielnie energetyczne, wpisywałyby się doskonale w ideę klastrów energii.

Konsultacje społeczne Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza rozpoczęliśmy konferencją 27 października 2021 roku. Braliśmy udział jako eksperci z zakresu przedsiębiorczości i środowiska. Poznaliśmy wówczas pierwsze szczegóły na temat tego jakże ważnego dla regionu dokumentu operacyjnego. Potwierdziły się m.in. informacje przekazywane od kilku lat, że obecna perspektywa opierać się będzie w dużej mierze o instrumenty finansowe, czyli preferencyjne pożyczki z dużym umorzeniem.

konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w powiatach

Byliśmy także obecni na organizowanych przez Urząd Marszałkowski spotkaniach powiatowych. Zwróciliśmy uwagę na dobry kierunek obrany przez Instytucję Zarządzającą, jaką jest wsparcie inwestycji realizowanych w ramach społeczności energetycznych, w tym klastrów energii. Nie są jeszcze znane szczegóły, ale planowane jest dodatkowe umorzenie w przypadku instalacji, która będzie działać w klastrze energii. Jest tego swego rodzaju zachęta dla samorządów, by zawiązywać porozumienia na rzecz tworzenia lokalnych rynków energii.

Podkreśliliśmy również problem, jakim jest brak wystarczającej infrastruktury do ładowania aut z napędem elektrycznym w naszym województwie. Samorządy jeszcze go nie widzą, ale w perspektywie najbliższych kilku lat udział tego typu pojazdów znacząco wzrośnie. Należy więc zadbać, by w 2025 roku, kiedy w życie wejdzie norma emisji spalin EURO7, nie było już problemów z ładowaniem aut należących do instytucji publicznych, spółek komunalnych czy przedsiębiorców, którzy będą zobligowani do posiadania taboru z napędem alternatywnym. Zasugerowaliśmy wprowadzenie działania w formie instrumentu finansowego z możliwością realizacji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zaobserwuj nas
Skontaktuj się
z nami

Kontakt

ul. Zdrojowa 15
Wieniec Zalesie
87-880 Brześć Kujawski +48 603 030 233 [email protected]