O kierunkach rozwoju sektora energetycznego w Polsce

O kierunkach rozwoju sektora energetycznego w Polsce

6 lat temu 0

Projekt nowej Polityki energetycznej Polski do roku 2050, nad którym pracujemy, ma na celu nakreślenie kompleksowej wizji rozwoju tego sektora gospodarki. Jej realizacja jest również gwarancją bezpieczeństwa energetycznego – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas posiedzenia Krajowej Rady Przedsiębiorczości. Spotkanie w którym udział wziął również sekretarz stanu w MG Jerzy Pietrewicz odbyło się 10 kwietnia 2015 r. w Warszawie. Wicepremier przypomniał, że w Ministerstwie Gospodarki dobiegają końca  prace nad dokumentem. Przygotowano już jego część strategiczną, ocenę dotychczasowej polityki energetycznej do 2030 r. oraz prognozy przedstawiające zapotrzebowania na paliwa i energię w horyzoncie do 2050 r. Obecnie trwa aktualizacja strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. – Przygotowany przez nas projekt przedstawia podstawowe kierunki działań rządu w obszarze sektora energii. Nawiązuje także do aktualnych celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, kontekstu globalnego oraz do wyzwań krajowych, związanych z ochroną klimatu i zapewnieniem wymagań w zakresie ochrony środowiska – wyjaśnił wicepremier. Dodał, że dokument obejmuje także zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju rynku energii i konieczności zagwarantowania konkurencyjności rodzimego przemysłu. Szef resortu gospodarki podkreślił również, że ważnym elementem dokumentu jest Program działań wykonawczych na najbliższe 4 lata. – Szczegółowo przedstawia on zamierzenia Rządu w sektorze energetyki. Zapisano w nim ponad 180 działań skupionych w 3 obszarach: bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność gospodarki i ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko – wymienił. W dokumencie uwzględniona została także koncepcja Europejskiej Unii Energetycznej, która jest jednym z najważniejszych tematów omawianych obecnie na forum UE. Obejmuje ona: bezpieczeństwo energetyczne; solidarność i zaufanie; w pełni zintegrowany europejski rynek energii; efektywność energetyczną przyczyniająca się do ograniczenia popytu; dekarbonizację gospodarki oraz badania naukowe, innowacje i konkurencyjność.

źródło:  www.energiamax.pl

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć znacznikówHTML tagów i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*