Polityka prywatności

Prosument Klaster Odnawialnych Źródeł EnergiiPolityka Prywatności

Informacje ogólne

Dziękujemy Państwu za wizytę na naszej stronie internetowej oraz za zainteresowanie naszymi usługami. Poniższa Polityka prywatności to zbiór informacji dotyczących gromadzenia danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej www.prosumentklasteroze.pl/.

Pragniemy zapewnić, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych przez witrynę www.prosumentklasteroze.pl jest Stowarzyszenie Prosument – Klaster Odnawialnych Źródeł Energii z siedzibą ul. Zdrojowa 15, Wieniec-Zalesie, 87-880 Brześć Kujawski. KRS: 000 043 44 97. NIP: 888 311 71 69.

We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych mogą się Państwo z nami skontaktować:

 • listownie: ul. Zdrojowa 15, Wieniec-Zalesie; 87-880 Brześć Kujawski
 • mailowo: [email protected]
 • telefonicznie: (54) 844 41 10

Pochodzenie i zakres danych oraz sposoby ich przetwarzania

Państwa dane otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.

Jeśli wyrażą Państwo zainetersowanie naszymi usługami, w celach kontaktowych będziemy przetwarzać Państwa podstawowe dane identyfikacyjne, czyli imię i nazwisko oraz nr telefonu i /lub adres email. Będziemy także przetwarzać inne dane przekazane nam w rozmowie telefonicznej, korespondencji mailowej lub osobiście.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej zbieramy określone informacje poprzez tzw. ciasteczka. Więcej wyjaśnień znajdą Państwo w punkcie Pliki cookies“.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych przypadkach są:

 • Państwa zgoda wyrażona np. poprzez akceptację stosowanych plików cookies lub podanie nam dodatkowych danych do kontaktu.
 • Niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora np. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną dla naszych Klientów i Kontrahentów prosimy kliknąć w poniższy link:

Obowiązek podania danych osobowych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej skorzystania z naszych usług, podanie przez Państwa danych jest warunkiem jej zawarcia. Konieczność podania danych wynika także z obowiązków ustawowych.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie udzielonej zgody. To sytuacje, kiedy podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy/skorzystania z naszych usług. Dotyczy to np. zgody na działania marketingowe, w tym stosowanie plików cookies. Ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością realizacji celu podanego w treści zgody. Na przykład zmiana ustawień przeglądarki ograniczy działanie plików cookies.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Na zasadach określonych w RODO (art. 15-21) mają Państwo prawo do żądania dostępu do podanych przez Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, zwłaszca w celu marketingu bezpośredniego, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Wycofanie zgody

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane wyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób. Jedyny warunek to by dotarła ona do naszej wiadomości w sposób umożliwiający weryfikację Państwa tożsamości.

Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w związku z którymi zostały zebrane. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do ustania celu, na jaki zgoda została wyrażona lub do momentu jej wycofania.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w punkcie Pliki Cookies“.

Przekazywanie danych do innych odbiorców oraz do krajów trzecich

Państwa dane osobowe będziemy przekazywać podmiotom z nami współpracującym w zakresie bezpieczeństwa i utrzymania systemu teleinformatycznego, podmiotom świadczącym nam usługi hostingowe oraz agencjom marketingowym.

Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich. Informujemy jednak, że posiadamy profil na portalu społecznościowym Facebook. Więcej o tym w zakładce ,,Profile w mediach społecznościowych‘‘.

Pliki Cookies

Witryna www.prosumentklasteroze.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane następnie przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych wyłącznie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Przy pierwszej wizycie na stronie www.prosumentklasteroze.pl Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies przez administratora. Użytkownik może zaakceptować stosowanie wszystkich plików cookies, klikając w pole „Zgadzam się” lub zarządzać nimi klikając w pole „Ustawienia cookies”.

Gromadzone przez cookies informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie, dacie i lokalizacji odwiedzającego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Dzięki temu możemy usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy, korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikują użytkownika. Dzięki temu treści witryny, z której korzysta Użytkownik, będą dopasowane do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwiają odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu. Zebrane w ten sposób dane są wykorzystywane jedynie wewnętrznie w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a. cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny serwisu,

b. cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych,

c. cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez serwis lub serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia Użytkownika.

d. cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez serwis lub serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia, chyba że konfiguracja urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwania cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. W tym ostatnim wypadku może to mieć jednak wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z cookies przez nasz serwis. Zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku zgody, należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. Można także w tym celu kliknąć w poniższe linki.

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari
Microsoft Edge

Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.

Profile w mediach społecznościowych

W ramach naszych działań marketingowych prowadzimy profile w mediach społecznościowych, takich jak Facebook. Informujemy, że za prowadzenie tych fanpage’y odpowiedzialność ponosi administrator danych, którym jest:

Stowarzyszenie Prosument Klaster Odnawialnych Źródeł Energii, z siedzibą ul. Zdrojowa 15, Wieniec-Zalesie, 87-880 Brześć Kujawski.

Kontakt do ADO: [email protected] lub (54) 844 41 10.

Jednocześnie informujemy, iż korzystając z naszych fanpage’y, użytkownicy korzystają również z usług serwisu www.facebook.com, gdzie administratorem danych użytkowników jest właściciel tych portali – Meta Platforms, Inc. Administruje on całościowo ich strukturą IT. Posiada także własne regulacje prawne określające sposoby przetwarzania danych osobowych oraz pozostaje z użytkownikami w odrębnym stosunku prawnym. W związku z tym informujemy, że nasze Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników fanpage’y przez serwis www.facebook.com. Zwłaszcza nie ponosimy odpowiedzialności za dane osobowe zamieszczone na profilach użytkowników. Stowarzyszenie nie ma dostępu do tych informacji i ponosi odpowiedzialność jedynie za te dane osobowe, które zostały zamieszczane na stronach naszych fanpage’y. Zapewniamy, że działanie naszych fanpage’y jest zgodne z wymogami regulaminu Facebooka. Aby zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Facebooka i Instagrama, rekomendujemy zapoznać się z informacjami na temat stosowanych polityk prywatności zamieszczonymi pod linkiem https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation .

Poprzez funkcjonowanie naszych fanpage’y zbieramy i przetwarzamy poniższe dane osobowe.

 • Identyfikator Facebooka/Instagrama (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick).
 • Zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek Użytkownika).
 • Inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage-Użytkownik, które otrzymujemy w wyniku podejmowanych przez Użytkownika aktywności na naszych profilach. Przekazywanie nam tych zdjęć jest całkowicie dobrowolne.
 • Treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger. W takich rozmowach Użytkownicy mogą podać nam swój adres e-mail, numer telefonu. Otrzymujemy także opis, który Użytkownik zawiera w związku z okolicznościami naszej korespondencji.

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi. Musi jednak zaistnieć taka konieczność. Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z naszych fanpage’y nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook, chyba że będzie to konieczne w celach dowodowych. Przetwarzanie danych osobowych na naszych fanpage’ach odbywa się w oparciu o poniższe podstawy prawne:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli w oparciu o zgodę Użytkownika wyrażoną w zapytaniu na profilu.
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli w związku z zainteresowaniem naszymi produktami, usługami i chęcią zawarcia umowy.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład przesłanie Użytkownikowi komunikatu o usłudze, promocji, którą Użytkownik jest / może być zainteresowany, lub w celu dochodzenia roszczeń.

Informacje na temat Użytkowników zawarte w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub do momentu zakończenia współpracy, jeśli do takiej dojdzie. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora. Dane osobowe gromadzone przez Meta podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka. Do takich danych należą: historia wpisów i historia aktywności w aplikacji Messenger.

Na zasadach określonych w RODO każdy Użytkownik fanpage’a w zakresie danych osobowych posiada poniższe prawa:

 • dostępu do treści swoich danych
 • uzyskania ich kopii, jeśli będzie istniała taka możliwość
 • prawo do ich sprostowania
 • prawo do ich usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania
 • sprzeciwu wobec przetwarzania
 • przenoszenia, jeśli będzie istniała taka możliwość
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek żądań dotyczących wizerunku, prosimy wskazać konkretne zdjęcie.

Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem a Użytkownikiem Facebooka/Instagrama jest w pełni dobrowolne. Użytkownik zawsze może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych.


Prosument Klaster OZE jako Administrator Państwa danych osobowych zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dokłada wszelkich starań, aby stosowane środki fizyczne, techniczne i organizacyjne zapewniały ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w sprawie ochrony danych, prosimy o kontakt na adres [email protected] .

Zaobserwuj nas
Skontaktuj się
z nami

Kontakt

ul. Zdrojowa 15
Wieniec Zalesie
87-880 Brześć Kujawski +48 603 030 233 [email protected]