Aktualności

Aleksandrowski Klaster Energii

2 lat temu 0

11 marca 2019 roku w gronie: Wójt Gminy Zakrzewo Artur Nenczak, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Andrzej Olszewski, Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Prosument Klaster OZE  Michał Szczepański i Cezary Wujciński, została podpisana umowa powołująca do życia Aleksandrowski Klaster Energii. Podstawowym zadaniem klastra jest umożliwienie realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie gmin powiatu aleksandrowskiego, czego efektem będzie dostęp do czystej i taniej energii elektrycznej . Wszystkich zainteresowanych własną farmą fotowoltaiczną zapraszamy do kontaktu [email protected],  696 577 688 lub z Urzędami Gmin Zakrzewo i Aleksandrów Kujawski. W najbliższym czasie Aleksandrowski Klaster Energii będzie organizował spotkania dla wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

Będzie zapora na Wiśle.

3 lat temu 0

Porozumienie w sprawie budowy stopnia wodnego w Siarzewie koło Ciechocinka zostało podpisane. Zawarli je ministrowie środowiska, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz energii. Inwestycja, poza zapewnieniem bezpieczeństwa powodziowego, ma także umożliwić rozwój transportu rzecznego i produkcję czystej energii elektrycznej. – Ta inwestycja jest istotna z kilku względów. Pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku, w tym umożliwi zmniejszenie ryzyka powodziowego w regionie. Przyczyni się również do rozwoju gospodarczego regionów położonych wzdłuż dolnej Wisły oraz rozwoju transportu śródlądowego – powiedział cytowany w komunikacie, minister środowiska, Jan Szyszko. Budowa kolejnego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka wpisuje się m.in. w priorytety dotyczące rozwoju transportu wodnego na Wiśle i osiągnięcie parametrów międzynarodowej klasy żeglowności. Realizacja tej inwestycji znalazła się w wykazie zadań pilnych w perspektywie krótkoterminowej dokumentu Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030. Jest ona także uwzględniona w krajowych dokumentach strategicznych

Czytaj więcej

Klaster znowu w telewizji.

3 lat temu 0

Tematem programu „Akcja Innowacja”, realizowanego we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, były odnawialne źródła energii i innowacyjne działania  w ochronie środowiska. Michał Szczepański Prezes naszego Klastra już po raz drugi wystąpił w programie w roli eksperta. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem:http://bydgoszcz.tvp.pl/34856646/17112017  

Nie rób dymu.

3 lat temu 0

„Nie rób Dymu” to kampania, którą warto poprzeć. Polska ma coraz większy problem ze smogiem. Wszyscy o tym wiedzą, ale niewiele z tego wynika. JAK DZIAŁAĆ? Poprzez odpowiedzialne zachowania i dobre prawo antysmogowe. Przede wszystkim nie można się skupiać na nierealnych założeniach. Stawianie tylko na ogrzewanie gazowe spowoduje, że wielu osób nie będzie stać na odpowiednie ogrzanie mieszkań i domów. Rezygnacja z tradycyjnych odnawialnych źródeł energii jak biomasa może doprowadzić do powstania szarej strefy w ogrzewaniu. Można palić ekologicznie i ekonomicznie w piecach drzewnych. JAK? Więcej informacji na stronie:http://nierobdymu.org/.

Prosument 2-nadal są środki!

3 lat temu 0

Nabór wniosków na preferencyjne kredyty i dotacje na domowe instalacje odnawialnych źródeł energii z programu EKOkredyt Prosument II trwa już ponad miesiąc. Dla chętnych na pozyskanie dofinansowania na domową instalację OZE to ostatnia szansa na złożenie wniosku. Po miesiącu naboru wniosków w programie Prosument II nadal są do zagospodarowania wolne środki. Do końca piątku, 17 listopada, wartość złożonych w Banku Ochrony Środowiska wniosków sięgnęła 38,2 mln zł, na co złożyło się 1012 przyjętych przez BOŚ aplikacji.Dofinansowanie zwrotne udzielone w ramach programu Prosument II pokrywa 100 proc. kosztów inwestycyjnych. Uwzględniając wartość i ilość złożonych dotąd wniosków, przeciętna wartość inwestycji, o której dofinansowanie ubiegają się przyszli prosumenci, wynosi ok. 37,7 tys. zł. Potencjalni beneficjenci programu wnioskowali dotąd niemal wyłącznie o dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne – w niektórych przypadkach uwzględniając we wnioskach również montaż pompy ciepła. Średnia moc instalacji fotowoltaicznych, na które dofinansowanie chcą pozyskać wnioskodawcy, wynosi około 5-6 kW. BOŚ informuje, że

Czytaj więcej

Klaster Energii Energia Gotyku

3 lat temu 0

Struktura zawiązana w powiecie toruńskim ma na celu budowę lokalnego rynku energii na terenie poszczególnych gmin. Do zadań klastra energii należeć będzie: realizacja inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, tj. biogazowni, elektrowni fotowoltaicznych, turbin wiatrowych i elektrowni wodnych, sprzedaż na lokalnym rynku energii w niższej cenie zarówno klientom indywidualnym, jak i innym odbiorcom z sektora przedsiębiorstw i samorządu terytorialnego. List intencyjny w sprawie utworzenia klastra w dniu 10 kwietnia br. podpisali: gminy Chełmża, Lubicz i Łysomice, inwestor Kombia Consulting, Eurofundusz Biuro Doradztwa Inwestycyjnego i Projektów UE, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i Stowarzyszenie PROSUMENT Klaster Odnawialnych Źródeł Energii. Koordynatorem Toruńskiego Klastra Energii „Energia Gotyku” będzie Stowarzyszenie PROSUMENT – Klaster Odnawialnych Źródeł Energii, a siedziba klastra znajduje się w Urzędzie Gminy Chełmża. Zapraszamy na Fanpage Klastra: https://www.facebook.com/energiagotyku/

Zwiedzanie Tamy Wodnej we Włocławku

4 lat temu 0

Za zgodą firmy Energa Wytwarzanie mieliśmy okazję zwiedzić największą przepływową elektrownię wodną w Polsce. Jest to jedna z najciekawszych i najważniejszych budowli hydrotechnicznych w Polsce. Zapora we Włocławku projektowana była jako element systemu stopni wodnych, a nie jako samodzielny obiekt. Z powodu problemów gospodarczych zabrakło pieniędzy na wybudowanie pozostałych elektrowni i tama stoi samotnie do dziś. Planowana jest budowa drugiego stopnia wodnego w Siarzewie, budowa może ruszyć w 2018/2019 r. Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia, cała relacja dostępna jest na naszych Fanpageu          

II Bydgoskie Dni Energii

4 lat temu 0

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii oraz Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju miasto Bydgoszcz po raz drugi zorganizowało Bydgoskie Dni Energii. Była to okazja do zapoznania się z ekologicznymi rozwiązaniami dotyczącymi transportu oraz energii odnawialnej. Klastra nie mogło tam zabraknąć. Na naszym stoisku prezentowaliśmy różne systemy montażowe instalacji fotowoltaicznych. Do wyścigu w ich składaniu stanęły drużyny z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i Zespołu Szkół Mechanicznych nr.2 w Bydgoszczy. Impreza odbyła się pod hasłem „Przesiądź się na czystą energię”. Przygotowano wiele atrakcji. m.in. prezentacje pojazdów elektrycznych m.in. Tesla, Nissan, BMW, Toyota, Mitsubishi, autobus edukacyjno-demonstracyny KAPE, punkty ładowania pojazdów elektrycznych, stanowiska firm związanych z odnawialnymi źródłami energii, węzeł demonstracyjny KPEC Sp. z o.o., finał konkursu szkolnego „Uwolnij energię”, prezentacje projektów międzynarodowych CitiEnGov oraz [email protected] Interreg Central Europe. Na rynku stanęły także stanowiska informacyjne szkół i uczelni kształcących w zawodach związanych z branżą odnawialnych źródeł energii, policjanci znakować będą rowery, a dla dzieci przygotowano pokazy Profesora Ciekawskiego.

Energia Kujaw-list intencyjny podpisany.

4 lat temu 0

28 marca 2017r. został podpisany list intencyjny, który ma być pierwszym krokiem na rzecz stworzenia  PIERWSZEGO KLASTERA ENERGII W REGIONIE.   Kujawski Klaster Energii „Energia Kujaw” to pierwszy klaster energii w województwie kujawsko-pomorskim i jedna z pierwszych tego typu struktur na terenie działania lokalnego operatora dystrybucji energii. Klaster ma na celu budowę lokalnego rynku energii na terenie poszczególnych gmin. Do zadań klastra energii należeć będzie: – realizacja inwestycji w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii, tj. tworzenie biogazowni, farm fotowoltaicznych, turbin wiatrowych i elektrowni wodnych; – sprzedaż energii w niższej cenie na rynku lokalnym – zarówno klientom indywidualnym, jak i innym odbiorcom z sektora przedsiębiorstw i samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 25.02.2015r.: „klaster energii jest najbezpieczniejszą i najefektywniejszą formą realizowania inwestycji oraz pomnażania kapitału inwestorów prywatnych”. Lata 2017-2018 to najlepszy czas do realizacji inwestycji w OZE – aukcje zamiast zielonych certyfikatów, napływ dużych środków finansowych z 

Czytaj więcej

Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”

4 lat temu 0

W dniu 30 marca 2017 r. w Bydgoszczy odbędzie się Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” realizowana w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3, działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Głównym celem konferencji, organizowanej przez WFOŚiGW w Toruniu we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy jest zaprezentowanie aktualnej oferty finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu OZE i efektywności energetycznej ze środków: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), NFOŚiGW, WFOŚiGW w Toruniu oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. Zostaną  również przedstawione główne założenia Projektu Doradztwa Energetycznego pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, który jest realizowany jako poddziałanie 1.3.3, działania 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”,

Czytaj więcej