Społeczności energetyczne w KPO – konsultacje

4.10.2022 roku rozpoczęły się długo wyczekiwane konsultacje kryteriów wyboru przedsięwzięć planowanych do realizacji przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Działanie to będzie możliwe dzięki podpisanej w sierpniu tego roku przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umowy z Polskim Funduszem Rozwoju. Na mocy tego porozumienia Polski Fundusz Rozwoju w ramach prefinansowania zapewni wsparcie inwestycjom zgłoszonym w ramach KPO przez poszczególne resorty.

Społeczności energetyczne w KPO

W pierwszej kolejności uruchomiona zostanie część przedinwestycyjna. Będzie ona mieć na celu opracowanie optymalnej formuły prawno-organizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej. Część przedinwestycyjna zawierać będzie również przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania inwestycji. W zakresie przygotowywanej dokumentacji znajdzie się m.in.: dokumentacja techniczna, projekty budowlane, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacja związana z uzyskaniem pozwoleń i zgód administracyjnych (w tym dokumentacja środowiskowa).

Po zakończeniu konsultacji kryteriów zostanie przedstawione ich podsumowanie. Następnie na stronach MRiT oraz NFOŚiGW pojawi się informacja o terminie rozpoczęcia naboru wniosków, który powinien wystartować jeszcze w tym roku.

Nabór wniosków do części inwestycyjnej B2.2.2 jest z kolei planowany na 2023 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami kryteriów i zgłaszanie ewentualnych uwag do 20 października 2022 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Zaobserwuj nas
Skontaktuj się
z nami

Kontakt

ul. Zdrojowa 15
Wieniec Zalesie
87-880 Brześć Kujawski +48 603 030 233 [email protected]