Struktura organizacyjna klastra

Członkami zwyczajnymi Klastra mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełnią praw publicznych, na których nie ciąży wyrok za przestępstwo popełnione umyślnie. Naczelnym organem Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które wybiera, powołuje i odwołuje Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Zarząd Klastra powinien być wieloosobowy i wybierany spośród Członków, powinni się odznaczać kompetencjami, wiedzą merytoryczną i doświadczeniem menedżerskim. Zarząd może powołać do życia Radę Programową, która pełni rolę zaplecza merytorycznego dla Zarządu. Członkami wspierającymi bez prawa głosu mogą być osoby prawne. Nadzór nad bieżącą prac Zarządu sprawuje Komisja Rewizyjna, która zatwierdza sprawozdania i kontroluje finanse Stowarzyszenia.

Zarząd

Michał Szczepański

Z wykształcenie politolog z zamiłowania przedsiębiorca, wizjoner, zwolennik synergicznego działania. Rocznik 1982, żonaty, córka Basia i Martyna. Bydgoszczanin, od 2010 roku zawodowo związany z Włocławkiem.

Kwalifikacje
 • Studia Podyplomowe – Odnawialne Źródła Energii Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (2014-2015);
 • International Project Management Association Polska (IPMA Polska) certyfikat poziom D (X 2013-X2018);
 • Studia Podyplomowe - Zarządzanie Projektami (biznesowymi) Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu (2011-2012);
 • Animator Rozwoju Regionalnego – nowy zawód Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (2006-2007);
 • Praktykant Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie- Departament Nadzoru Właścicielskiego (2006)
 • Ukończył studia magisterskie (politologia spec. Integracja Europejska) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2001-2006).
Doświadczenie Zawodowe
 • Szkolenia z zakresu tematyki przedsiębiorczości.
 • Członek Prezydium Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Prezes Zarządu Eprosument S.A. ( od 2014)
 • Prezes Zarządu ACM sp. z o.o. ( od 2012 do 2014)
 • Pracownik spółki e-biznesowej w grupie kapitałowej, odpowiedzialny za Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta będącej, realizujących zlecenia dla spółek giełdowych, dużych przedsiębiorstw, instytucji centralnych samorządowych i międzynarodowych (2006-2010)
 • Współpracownik Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – PunktWspierania Przedsiębiorczości we Włocławku oraz Punkt Konsultacyjny we Włocławku (2010-). Wykładowca przedmiotów związanych z przedsiębiorczością.

Cezary Wujciński

Z wykształcenia ekonomista. Rocznik 1977, żonaty, synowie Adam i Jan. Z Włocławkiem związany od urodzenia.

Kwalifikacje
 • Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie.
Doświadczenie Zawodowe
 • Zdobywał doświadczenie pracując na różnych szczeblach struktur sprzedaży w branży telekomunikacyjnej dla takich firm jak: PTC sp. z o.o., TP S.A., P4 sp. z o.o.
 • Prowadząc działalność gospodarczą na rynku B2B współpracował z takimi firmami jak SAP Polska sp. z o.o. (oprogramowanie wspierające zarządzanie w biznesie) czy BSI Group Polska sp. z o.o. (systemy zarządzania jakością).
 • Pracuje nad projektami służącymi rozwojowi miasta i regionu, m.in. przy Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości, gdzie pracował przez pierwsze, kluczowe 1,5 roku funkcjonowania tej jednostki.

Przyjmowanie nowych członków będzie odbywało się dwojako.

Sposób tradycyjny – deklaracja złożona przez zainteresowaną stronę i zaakceptowaną przez Zarząd.

Sposób indywidualny – Zarząd zabiega i wysyła zaproszenie do osoby podmiotu, którego obecność w strukturze byłaby pożądana.