„Prosument” w BOŚ przesunięty na 24 kwietnia br.

6 lat temu 0

Według wcześniejszych zapowiedzi Prezesa BOŚ, Mariusza Klimczaka nabór wniosków miał ruszyć zaraz po świętach 7 kwietnia br. Przesunięcie terminu jest odpowiedzią Banku na postulaty branży – przedstawicieli rynku mikroinstalacji OZE, uczestniczących 26 marca 2015 r. w „Dyskusji otwartej nad uwarunkowaniami wdrożenia programu Prosument”, zorganizowanej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bank Ochrony Środowiska z wyprzedzeniem opublikuje na swojej stronie www.bosbank.pl zasady dotyczące przyjmowania wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami. Szczegóły na www.bosbank.pl