Ustawa o OZE wchodzi w życie 4 maja 2015 roku

6 lat temu 0

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 3 kwietnia 2015 roku i wejdzie w życie po 30 dniach od tego terminu – 4 maja 2015 roku. Nowe regulacje to szansa na rozwój energooszczędnego budownictwa i większy udział energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł. Skorzystają przedsiębiorstwa i osoby fizyczne wytwarzające zieloną energię na własne potrzeby, które dodatkowo mogą czerpać zysk z odsprzedaży jej nadwyżek.   Ustawa o OZE1 z dnia 20 lutego 2015 r., wejdzie w życie z początkiem maja 2015 r. Nowe przepisy to efekt trwających ponad 4 lata dyskusji i prac legislacyjnych, mających na celu wsparcie rozwoju rynku pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, takich jak: słońce, wiatr, woda czy biomasa. Wprowadzone regulacje mają umożliwić Polsce spełnienie unijnych wymagań, według których państwa członkowskie muszą zapewnić już w 2020 roku min. 15% udziału zielonej energii w konsumpcji finalnej.   Wsparcie dla małych instalacji   Zdaniem ekspertów,

Czytaj więcej