Transformacja energetyczna z perspektywy samorządu

Transformacja energetyczna to wyzwanie dla samorządów. Jeśli nasz kraj ma osiągnąć cele w ramach polityki energetyczno-klimatycznej (tzw. Europejskiego Zielonego Ładu), należy dążyć do tego nie tylko na poziomie krajowym, ale również lokalnym. Co prawda posiadamy „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.”, ale pojawia się pytanie. Czy samorządy wiedzą, co mają w ramach niej robić? Brakuje usystematyzowania i wprowadzenia na poziom lokalny wojewódzkich strategii polityki energetycznej, które określiłyby słabe i mocne strony poszczególnych województw w tym zakresie. Poprzez współpracę można wspólnie wykorzystać potencjał wszystkich jednostek i doprowadzić do zrealizowania wszystkich modeli zapisanych w PEP 2040.

Zachęcamy do wysłuchania niezwykle ciekawej rozmowy z prof. Mariuszem Ruszelem, Prezesem Instytutu Polityki Energetycznej, na temat transformacji energetycznej Polski na poziomie samorządów.

Prof. Ruszel zaznacza, że za chwilę przyjdzie nam walczyć o to, aby towary produkowane na terenach poszczególnych gmin i eksportowane za granicę mogłyby być nadal konkurencyjne. W najbliższych latach należy spodziewać się zderzenia z polityką redukcji śladu węglowego. W jej ramach zostanie nałożony na producentów dodatkowy podatek. Jeśli polscy producenci będą do tego nieprzygotowani, to cena końcowa produktu straci na konkurencyjności względem firm zagranicznych. Generuje to co prawda potężne wyzwanie, ale jednocześnie to doskonała okazja, by efektywnie wydatkować dofinansowania ze środków unijnych.

Na czym miałaby więc polegać transformacja energetyczna samorządów?

Należy zadbać nie tylko o poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej czy rozwijać energetykę odnawialną na poziomie gospodarstw domowych. Przede wszystkim należy budować większe instalacje OZE, aby po pierwsze zapewnić budynkom gminnym samowystarczalność energetyczną, a po drugie – sprzedawać nadwyżki do lokalnych przedsiębiorców, obniżając tym samym koszty podatku węglowego.

Zaobserwuj nas
Skontaktuj się
z nami

Kontakt

ul. Zdrojowa 15
Wieniec Zalesie
87-880 Brześć Kujawski +48 603 030 233 [email protected]