Wizja i Misja

Klaster OZE jest skutecznym, rozpoznawalnym i wiarygodnym podmiotem reprezentującym sektor Odnawialnych Źródeł Energii, który w skali regionu, podejmuje rozliczne działania edukacyjne, zmierzające do wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług oraz posiada zdolność lobbowania na rzecz zrzeszonych podmiotów.

Misja

„Podniesienie świadomości społecznej w temacie ochrony środowiska oraz działań na rzecz popularyzacji OZE, poprzez efektywne wdrażanie i stosowanie nowoczesnych, zielonych technologii”.