Wzrost cen energii
wzrost cen energii

Skąd wzrost cen energii?

Nieustanny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, przy jednoczesnej konieczności ograniczenia emisji CO2, powoduje realny wzrost cen energii. Szacuje się, że w przypadku samorządów w 2022 roku wzrosną one od 40 do 70%. Będzie to mieć znaczący wpływ na zaprojektowanie oraz realizację ich budżetu. Drastyczne wzrosty cen energii spowodują, że gminy, które nie odnajdą się dobrze w nowej rzeczywistości, będą zmniejszać swoje wydatki bieżące. Do takich wydatków mogą należeć chociażby te, związane z usługami publicznymi świadczonymi na rzecz mieszkańców, czy prowadzenie prorozwojowej polityki lokalnej.

Jeszcze do niedawna rozwiązaniem tego problemu były przetargi w ramach grup zakupowych, jednak ta formuła już się wyczerpała. Duże wolumeny energii elektrycznej potrafią zapewnić jedynie wielkie grupy energetyczne, których wytwarzanie oparte na węglu powoduje wysokie ceny energii elektrycznej w rozstrzyganych przetargach. Rozmawiając z włodarzami gmin, słyszymy, że nie zakładali oni w budżetach kwot za energię elektryczną na poziomie ponad 500 zł/MWh. Pierwszy tak znaczący skok odnotowali, gdy 2-3 lata temu ceny energii elektrycznej poszybowały z ok. 200 zł/MWh do ok. 300 zł/MWh. Oferowane przez spółki obrotu kwoty wynikają wprost z cen za energię na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie normą staje się ponad 600 zł/MWh.

wzrost cen energii

Co warto zrobić w obliczu wzrostu cen za prąd?

Najrozsądniejszym rozwiązaniem pozostają więc Odnawialne Źródła Energii (OZE), a wśród nich fotowoltaika. W zależności od zapotrzebowania, istnieje możliwość założenia mikroinstalacji, małej instalacji czy budowa własnej farmy fotowoltaicznej. O ile instalacje w mniejszej skali budowane były przez samorządy w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, to w najbliższej dekadzie opłacalna będzie budowa instalacji o mocy setek kilowatów, a nawet megawatów. W ramach polityki unijnej nasz kraj zobligowany jest do umożliwienia funkcjonowania społeczności energetycznych, np. klastrów energii. Są to porozumienia pomiędzy różnymi podmiotami (w tym samorządami), dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energii. Dzięki takim inicjatywom gminy mogą korzystać z systemu rozliczeń, wykorzystując usługę bilansowania. Dzięki niej gmina może formalnie stać się sprzedawcą energii wytworzonej we własnym źródle do budynków znajdujących się na jej terenie. Wdrożenie takiego mechanizmu będzie skutecznym rozwiązaniem przyczyniającym się do znacznych oszczędności w budżecie. Dofinansowanie instalacji OZE będzie niebawem uzależnione od ich funkcjonowania w ramach klastrów energii lub będzie dodatkowo premiowane wyższą dotacją.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze możemy Państwu zaoferować zarówno pełne wsparcie doradcze, jak i pomoc przy założeniu klastra energii i jego koordynowaniu. Przeprowadzimy też gminy przez proces inwestycyjny polegający na montażu instalacji fotowoltaicznych i pozyskaniu dofinansowania.

Zaobserwuj nas
Skontaktuj się
z nami

Kontakt

ul. Zdrojowa 15
Wieniec Zalesie
87-880 Brześć Kujawski +48 603 030 233 [email protected]