Zmiany legislacyjne – preferencje dla klastrów
zmiany legislacyjne klastrów

Społeczności energetyczne i klastry energii to ostatnio gorący temat w kontekście transformacji energetycznej naszego kraju. Na rok 2022 planuje się kolejną nowelizację Ustawy o OZE, która pozwoli takim inicjatywom konkurować na rynku energii. Krajowa Izba Klastrów Energii, której jesteśmy członkiem, negocjuje zapisy ustawy i nie znamy jeszcze jej ostatecznego kształtu. Wiemy jednak, że zmiany legislacyjne przewidują preferencje dla małych społeczności energetycznych, jakimi są klastry energii.

Prawdopodobnie nie będzie pobierana od członków klastra opłata OZE i opłata kogeneracyjna. Ponadto w przypadku, gdy ilość energii elektrycznej wytworzonej z OZE przez członków klastra wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej:

  • przekroczy 60% zużycia członków tego klastra – operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego naliczy 95% opłat za świadczenie usługi dystrybucji. Ich wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez członków klastra energii.
  • przekroczy 70% zużycia członków tego klastra – operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nalicza 90% opłat za świadczenie usługi dystrybucji. Ich wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez członków klastra energii.
  • przekroczy 80% zużycia członków tego klastra – operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nalicza 85% opłat za świadczenie usługi dystrybucji. Ich wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez członków klastra energii.
  • przekroczy 90% zużycia członków tego klastra – operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nalicza 80% opłat za świadczenie usługi dystrybucji. Ich wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez członków klastra energii.
  • przekroczy 100% zużycia członków tego klastra – operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nalicza 75% opłat za świadczenie usługi dystrybucji. Ich wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez członków klastra energii.

Jak widać zmiany legislacyjne prowadzą ku temu, by uzależnić cenę energii w ramach klastra od poziomu zabezpieczenia potrzeb energetycznych uczestników klastra. Oczywiście upusty mogłyby być bardziej atrakcyjne, dlatego chcemy się rozwijać i mamy nadzieję, że docelowo będziemy w stanie konkurować z grupami energetycznymi.

Zaobserwuj nas
Skontaktuj się
z nami

Kontakt

ul. Zdrojowa 15
Wieniec Zalesie
87-880 Brześć Kujawski +48 603 030 233 [email protected]